Emotionsfokuseret terapi med rødder i forskning

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en forskningsbaseret metode, som hjælper dig til at bruge dine emotioner – dine følelser – til at skabe retning og mening i dit liv.

Følelser spiller en afgørende rolle for vores adfærd. Hvis vi gerne vil ændre et aspekt af vores liv og vores adfærd, er det derfor klogt at begynde med at blive bevidst om vores følelser.

Når du bliver bedre og bedre til at bruge dine følelser som kompas, bliver du også bedre til at:

  • håndtere livets krav og problemer
  • udfolde dine potentialer
  • skabe og bevare varme og givende relationer.

EFT styrker din emotionelle intelligens. Terapien kan bl.a. hjælpe dig til at:

  • rumme følelser, du tidligere har undgået – fx få adgang til en vrede eller sorg, du ellers har lukket ned for
  • bevare roen i situationer, hvor du måske tidligere er blevet overvældet af følelser som angst eller skam
  • mærke, hvem du inderst inde er, og hvad du har brug for lige nu.

Kort sagt hjælper EFT-terapi mennesker med at bevæge sig i retning af deres mål ved at bruge følelserne som kompas og drivkraft.

EFT integrerer elementer fra forskellige terapiretninger:

 

  • Den eksistentielle terapi 
  • Den klientcentrerede terapi 
  • Gestaltterapi 
  • Den oplevelsesorienterede terapi. 

EFT bygger på et neohumanistisk menneskesyn: At vi mennesker altid søger mening, er i konstant vækst og er drevet af udfolde vores potentiale. I EFT er synspunktet ikke det statiske: ”Man er, som man er.” EFT tror på, at vi hele tiden kan udvikle os. Vi har altid et potentiale til vækst. 

Jeg supplerer de psykoterapeutiske metoder med coachingteknikker. De kan særligt være hjælpsomme, hvis du ønsker at finde løsninger til specifikke problemer. Det kan fx være, hvis du føler dig nervøs inden en vigtig præsentation, skal træffe et vanskeligt valg, vælge en ny vej eller lign.